Molí nou


La zona de Molí Nou comprèn una superfície de 41.939,75 m2 de propietat municipal, i 18.000 m2 aproximadament de propietat privada, destinats al lleure com les altres zones verdes municipals; amb l'especial protecció que li atorga la categoria de Parc natural, inclosa recentment en el Pla General d'Ordenació.

Aquesta superfície engloba la pròpia masia de Molí Nou, el pantà construït pel Medi Natural l'any 1984, i el bosc que els envolta, limitat a l'Oest pel camí de la masia de Passarell, i a l'Est per l'accés a la mateixa zona verda, que envolta la finca fins al seu límit Nord, el saltant d'aigua ja existent abans de la construcció de la presa.

Reglamentació reguladora dels usos i de l'espai del Parc Natural del Molí Nou.

© Carlos Illa Casanova, 2012