Coves de Moià


La cova del Toll

El complex de les Coves del Toll es troba a uns sis km. de Moià, en direcció a Vic per la carretera N-141-C, a uns dos km. abans d’arribar al poble de Collsuspina.

En elles s’hi varen refugiar els primers pobladors de la prehistòria.

Les Coves del Toll foren descobertes modernament a partir de 1952. S’hi han trobat nombroses restes de fauna quaternària (ossos, lleons, rinoceronts, hipopòtams ...) i indicis de presència humana des del paleolític mitjà. Contenen també abundants restes corresponents al neolític i un considerable nombre d’enterraments d’aquest període.

Una de les cavitats del conjunt, la Cova de les Toixoneres, es troba en aquests moments en procés d’excavació arqueològica.

La part visitable de les coves és de 158 m. Aquest espai es pot dividir en dos sectors: GALERIA SUD (108 m.), que és la zona ocupada per l’home prehistòric, i la GALERIA EST (50 m). En total però hi ha explorats aproximadament 1.600 m. de galeries.


Cova de les Toixoneres

Jaciments paleolítics i neolítics que amb les nombroses restes de monuments megalítics mostren l'antiguitat del poblament del terme.

El Moianès compta amb aquests dos extraordinaris jaciments paleontològics, amb important restes de fauna: La Cova del Toll i Les Toixoneres; l'una al costat de l'altre, ambdues posseeixen magnífiques característiques com a llocs d'aixopluc.

L'excavació principal es va portar a terme l'any 1954.

Forma part del mateix conjunt càrstic del Toll, del qual es troba situada 150 metres aigües amunt del torrent. És molt més petita, de tan sols uns 15 m de profunditat.

De la primera fase del NEOLÍTIC que ens demostra amb senyals evidents els canvis soferts en els sistemes de relació entre els humans i la natura; en tenim evidències d'aquest moment a LA COVA DE LES TOIXONERES amb ceràmica impressa, una petita destraleta polida i un fragment de punxó d'os. Aquest conjunt fou inicialment atribuït a un enterrament del qual no tenim cap evidència. També foren trobats alguns fragments ceràmics decorats amb incisions que podrien correspondre a l'Epicardial.

Recomanem la lectura del llibre La prehistòria del Moianès

© Carlos Illa Casanova, 2012