Anàlisi climatològica de Moià, 2006-2020

En aquest estudi de Jordi Pérez en base a les dades de Meteomoià es poden veure marcats en color blanc els dies, normalment a la primavera i a la tardor, en que la temperatura més s'aproxima a la mitjada de l'any

Al gener-febrer i al juliol-agost es veuen remarcats en color taronja els 31 dies de canícula hivernal i estiuenc. En altres colors es pot veure més fàcilment quan es passa d'un bloc de temperatures a un altre, amb rangs de cinc graus Celsius

En uns requadres gruixuts es pot veure la setmana més freda i la més càlida de l'any. I al mig remarcat el dia més fred i el més càlid.

En requadres menys gruixuts quedan reflectits, cap al juny i cap al novembre, els 7 dies en què més baixa i puja la temperatura respecte el dia anterior. I, també, al mig, els dies que més ho fa.

Les temperatures representen la mitjana del període 2006-2020, progressivament, dia per dia; des de l'1 de gener fins al 31 de desembre. Així es pot comprovar si un dia, o dies, d'un any determinat ha estat més fred o bé més càlid que la mitjana climàtica (2006-2020). Amb l'avantatge de poder-ho fer tant en les màximes, com en les mínimes i la mitjana de totes dues.

Si al rang de temperatures de tres dies seguits o més (és a dir, a partir de més de dos dies) el valor iguala o supera els 5 graus Celsius es pot considerar que hi ha hagut una onada de fred (normalment, entre desembre i març) o bé una onada de calor (usualment, entre juny i setembre).

També es pot considerar una onada de fred o de calor relativa; és a dir, fora del messos més freds o de més calor. Si enmig del grup de valors hi ha un valor que és del mateix signe –fred o calor– però no arriba als 5 graus de diferència es pot admetre; però no seria correcte admetre més d'un dia intercalat.

© Carlos Illa Casanova, 2012