Dades històriques

L'estació meteorològica MeteoMoià proporciona dades històriques del temps a Moià des de l'1 de gener de 2006. En aquesta pàgina s'ofereix una comparativa pluviomètrica per mesos i anys. També es poden descarregar arxius PDF de Meteoclimàtic que recullen informes amb les principals dades diaries i mensuals recullides per la nostra estació meteorològica, així com una comparativa gràfica de les temperatures màximes i mínimes.

Pluviometries

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gener 22 38,9 39,8 24,6 3,7 32,8 44,2 18,4 10,8 37,6
Acumulat 22 38,9 39,8 24,6 3,7 32,8 44,2 18,4 10,8 37,6
Febrer 26 21,1 81,2 5,7 1,8 14,7 20,9 15,2 65,4 94
Acumulat 48 60,1 121 30,4 5,5 47,5 65,1 33,6 76,2 131,6
Març 24 61,4 42,7 124,3 56,3 70,6 7 34,8 30,6 107,2
Acumulat 72 121,4 163,7 154,7 61,8 118,1 72,1 68,4 106,8 238,8
Abril 75 85,8 58,3 40,5 81,9 104,9 48 40 96,4 66,4
Acumulat 147 207,2 222 195,1 143,7 223,1 120,1 108,4 203,2 305,6
Maig 148 26,8 139,1 86,9 68,6 81,8 48,2 15,6 87,6 26,8
Acumulat 295 234,1 361 282,1 212,3 304,9 168,3 124 290,8 332,4
Juny 121 83,8 75 111,8 20,7 37,4 79,2 33,60 32,4 34,2
Acumulat 416 317,9 436,1 393,8 233 342,3 247,5 157,6 323,2 366,6
Juliol 42 43,1 82,3 61,8 5,1 53,2 38,1 35,8 9,6 12,6
Acumulat 458 361 518,3 455,6 238 395,6 285,6 193,4 332,8 379,2
Agost 41 43,1 46,6 0,2 37,6 33 140,4 60,2 47,6 38
Acumulat 499 404,1 565,0 455,8 275,7 428,6 426,0 253,6 380,4 417,2
Setembre 39 50,2 56,8 2,4 65,8 72,2 166,8 61,8 93,4 50,8
Acumulat 538 454,3 621,8 458,3 341,4 500,7 592,8 315,4 473,8 468,6
Octubre 72,5 86 107,6 55,2 91,1 6,4 18,3 19,6 86,8 54,2
Acumulat 610,5 540,3 729,3 513,5 432,5 507,1 611,1 335 560,6 522,8
Novembre 59,6 6,6 13,2 145,2 18,3 98,6 147,6 82,8 82,4 6,0
Acumulat 670 546,9 742,5 658,9 450,8 605,7 758,6 417,8 643,6 528,8
Desembre 54 52,8 19,6 0,2 0 7,9 15,62 4,4 23,2
Totals any 724 599,7 762,1 659,1 450,8 613,6 774,2 422,2 666,8 528,8


Resum pluviomètric del 2006 al 2016

 

Informes històrics

Utilitza el selector de la dreta per triar els informes diaris o mensuals.

© Carlos Illa Casanova, 2012