Dades històriques

L'estació meteorològica MeteoMoià proporciona dades històriques del temps a Moià des de l'1 de gener de 2006. En aquesta pàgina s'ofereix una comparativa pluviomètrica per mesos i anys. També es poden descarregar arxius PDF de Meteoclimàtic que recullen informes amb les principals dades diaries i mensuals recullides per la nostra estació meteorològica, així com una comparativa gràfica de les temperatures màximes i mínimes.

Pluviometries

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gener 38,9 39,8 24,6 3,7 32,8 44,2 18,4 10,8 37,6 75,6
Acumulat 38,9 39,8 24,6 3,7 32,8 44,2 18,4 10,8 37,6 75,6
Febrer 21,1 81,2 5,7 1,8 14,7 20,9 15,2 65,4 94 82,4
Acumulat 60,1 121 30,4 5,5 47,5 65,1 33,6 76,2 131,6 158
Març 61,4 42,7 124,3 56,3 70,6 7 34,8 30,6 107,2 79,8
Acumulat 121,4 163,7 154,7 61,8 118,1 72,1 68,4 106,8 238,8 237,8
Abril 85,8 58,3 40,5 81,9 104,9 48 40 96,4 66,4 107,2
Acumulat 207,2 222 195,1 143,7 223,1 120,1 108,4 203,2 305,2 345
Maig 26,8 139,1 86,9 68,6 81,8 48,2 15,6 87,6 26,8 112,6
Acumulat 234,1 361 282,1 212,3 304,9 168,3 124 290,8 332,4 457,6
Juny 83,8 75 111,8 20,7 37,4 79,2 33,60 32,4 34,2 74,6
Acumulat 317,9 436,1 393,8 233 342,3 247,5 157,6 323,2 366,6 532,2
Juliol 43,1 82,3 61,8 5,1 53,2 38,1 35,8 9,6 12,6 49
Acumulat 361 518,3 455,6 238 395,6 285,6 193,4 332,8 379,2 581,2
Agost 43,1 46,6 0,2 37,6 33 140,4 60,2 47,6 38 41,2
Acumulat 404,1 565,0 455,8 275,7 428,6 426,0 253,6 380,4 417,2 622,4
Setembre 50,2 56,8 2,4 65,8 72,2 166,8 61,8 93,4 50,8 30,6
Acumulat 454,3 621,8 458,3 341,4 500,7 592,8 315,4 473,8 468,6 653,4
Octubre 86 107,6 55,2 91,1 6,4 18,3 19,6 86,8 54,2 185
Acumulat 540,3 729,3 513,5 432,5 507,1 611,1 335 560,6 522,8 838,4
Novembre 6,6 13,2 145,2 18,3 98,6 147,6 82,8 82,4 6,0 76,8
Acumulat 546,9 742,5 658,9 450,8 605,7 758,6 417,8 643,6 528,8 915,2
Desembre 52,8 19,6 0,2 0 7,9 15,62 4,4 23,2 10,8
Totals any 599,7 762,1 659,1 450,8 613,6 774,2 422,2 666,8 539,6 915,2


Resum pluviomètric del 2006 al 2017

 

Informes històrics

Utilitza el selector de la dreta per triar els informes diaris o mensuals.

© Carlos Illa Casanova, 2012