Els dòlmens del Moianès


La grossa

Tipus de jaciment: Megàlit de cambra simple (dolmen). És un dels primers dòlmens identificats com a tal de Catalunya. Es va classificar com a pertanyent a la cultura cèltica, seguint el costum de l'època. Es deia que el feien servir per practicar-hi sacrificis. Un suposat forat existent a la pedra cobertera tenia la funció de recollir la sang de la víctima.

Es pot observar que era un típic sepulcre de cambra simple, consistent en tres blocs petris que en sostenien un altre que feia de coberta.

Aquest megàlitic, com d'altres d'importants, es troba revestit d'històries mitològiques al seu voltant.


Puig rodó

També, jaciment Megàlit de cambra simple (dolmen). Fou excavat per la Secció d'Exploracions del Centre Excursionista de VIC a començaments de segle.

Es va reconstruir l'any 1960. Inicialment es va considerar del tipus anomenat de galeria coberta o sepulcre de corredor, ja que presenta una planta lleugerament rectangular, amb tres parts o cambres. Més endavant, degut a una anàlisi més detallada, s'ha passat a considerar-lo de cambra simple. Tot el megàlit és envoltat de les restes del primitiu túmul, i abraça uns 7 m. de diàmetre.

Les troballes de l'aixovar són particularment interessants.

Pla del Cuspinar

També dolmen. Forma part de les excavacions realitzades a finals de la dècada dels anys cinquanta i començament dels seixanta.

Es tracta d'una cambra que conserva les tres lloses laterals i que té la coberta desplaçada. L'orientació és nord-sud, amb una inclinació cap el nord-oest. El túmul, molt erosionat, tenia un perímetre ovalat.


Santa Magdalena

Aquest dolmen està situat prop de l'ermita del mateix nom. S'han estudiat unes inscripcions d'època medieval.

Quedà parcialment transformat perquè els pastors el reaprofitaren com a cabana. És format per dues lloses: la de la capçalera (gravats medievals) i la coberta, a hores d'ara caiguda i desplaçada fent les funcions de lateral. L'orientació que segueix és de nord-sud, amb una lleugera inclinació vers l'est. El túmul es troba molt erosionat.

El material aparegut no és gaire important: onze dents d'adult, ossos diversos i dues peces de colleret de pecten com a joiells de l'aixovar.

© Carlos Illa Casanova, 2012