Altres galeries

Rua de Carnestoltes (21-2-2015)


© Carlos Illa Casanova, 2012